Módosul az üdülőterületen a hulladékszállítás időpontja

Nyékládháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II.12.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről szóló 4/2015.(V.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről szóló 4/2015.(V.01.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

  1. § (2) Az üdülőingatlan használók 6 hónapra: április 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakra kötelesek a szállítást igénybe venni.

2.§ Jelen Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

Urbán Sándorné                                                   Dr. Guba Zoltánné dr. Ducsai Dalma
polgármester                                                                                 jegyző