NYÉKLÁDHÁZA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2017. szeptember hó 27-én (szerdán) 16,00 órakor

 ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme

N a p i r e n d :

 

 

1./ Javaslat  TRT módosítási kérelem megtárgyalására (zárt ülés)

2./  Javaslat az orvosi ügyelet ellátáshoz történő önkormányzati hozzájárulás felülvizsgálatára

3./Javaslat a Dargay Attila Gyermekvarázs Óvoda 2016/17. nevelési évről szóló beszámoló és a 2017/2018-as nevelési évre vonatkozó munkaterv megtárgyalására

4./ Javaslat az óvoda kérelmének megtárgyalására 1 fő pedagógiai asszisztens alkalmazására

5./ Tájékoztató a Furmann Imre Művelődési Ház és Könyvtár 2017. II. félévi programjairól

6./ Javaslat a Furmann Imre Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állására érkezett pályázatok elbírálására

7./ Javaslat Nyékládháza Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására

8./ Tájékoztató Nyékládháza Város Önkormányzata 2017. I. féléves gazdálkodásáról

9./ Javaslat a 2017. félévi támogatások elszámolásáról és felhasználásáról szóló tájékoztató elfogadására

10./ Javaslat a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás megszüntető megállapodásának jóváhagyására

11./ Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotására

12./ Javaslat a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásra

13./Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Terv felülvizsgálatára

14./Egyéb ügyek

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT TISZTELETTEL VÁR  A  KÉPVISELŐ-TESTÜLET.