NYÉKLÁDHÁZA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2017. június hó 28-án (szerdán) 16,00 órakor

 ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme

N a p i r e n d :

 

1./ Javaslat a Dargay Attila Gyermekvarázs Óvoda alapító okiratának módosítására

2./ Javaslat Nyékládháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(II.11.) rendelet módosítására és a kapcsolódó döntések meghozatalára

3./ Javaslat a Nyékládháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelet módosítására

4./ Javaslat Nyékládháza város Önkormányzatának 2017. évi II. féléves munkatervének elfogadására

5./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

6./ Javaslat a Furmann Imre Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázat kiírására

7./ Javaslat bölcsődei ellátás biztosításával kapcsolatos kérelem megtárgyalására

8./ Javaslat az elektronikus ügyintézés biztosítására vonatkozó ütemterv elfogadására

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT TISZTELETTEL VÁR  A  KÉPVISELŐ-TESTÜLET.