NYÉKLÁDHÁZA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

 

  1. június hó  29-én (szerdán) 16,00 órakor

 

 ülést tart.

 

Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme

 

N a p i r e n d  :

 

1./ Javaslat a Furmann Imre Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói pozíciójára beérkezett pályázatok elbírálására

 

2./ Javaslat az Idősek Klubja igazgatói pozíciójára beérkezett pályázatok elbírálására

 

3./ Javaslat a Ságvári Endre utca nevének megváltoztatására

 

4./ Javaslat zártkerti közterület elnevezésére

 

5./  Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadására

 

6./ Tájékoztató jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

7./ Javaslat Nyékládháza Város Önkormányzatának 2016. évi II. féléves munkatervének elfogadására

 

Zárt ülés:

8./ Javaslat a Dargay Attila Gyermekvarázs Óvoda 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportlétszámának meghatározására

 

9./ Javaslat a Lasselsberger Hungaria Kft. és Nyékládháza Város Önkormányzata közötti szerződéses viszony megtárgyalására

 

10./ Egyebek

 

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT TISZTELETTEL VÁR  A  KÉPVISELŐ-TESTÜLET.