SZOLGÁLTATÁSOK

 • kölcsönzés (könyv, folyóirat, CD)
 • e-könyv olvasó helyben használata
 • könyvtárközi kölcsönzés (a könyvtár állományában nem hozzáférhető dokumentumok esetében)
 • előjegyzés kölcsönzésben lévő dokumentumokra
 • irodalomkutatás és bibliográfia készítése
 • Interneten hozzáférhető nyilvános katalógus /folyamatos fejlesztés alatt/
 • számítógép-használat (Internet, word, excel)
 • másolás, nyomtatás, szkennelés
 • könyvtárlátogatás, a könyvtár valamennyi gyűjteményrészének és dokumentumtípusának helyben használata, az állományfeltáró eszközök használata
 • információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól
 • segítségnyújtás a számítógépes információforrások, az Internet és az Interneten elérhető adatbázisok használatához