Hirdetmény rendezési tervről

      

HIRDETMÉNY

 

Tájékoztatom Nyékládháza Város lakosságát, a civil, az érdekképviseleti és gazdálkodó szervezeteket, valamint a településen működő elismert egyházakat, mint partnereket, hogy Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő – testülete A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló  314/2012 (XI.8.) Kormányrendelet alapján beruházói kérelemre Nyékládháza, külterület 046/2-046/21 helyrajzi számú telkekre vonatkozóan Nyékládháza Város településrendezési eszközeinek módosítását határozta el.

 

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendeletés a 314/2012 (XI.8.) Kormányrendelet alapján értesítjük a Tisztelt Partnereket, hogy Nyékládháza Város Településrendezési tervének készülő módosításáról szóló dokumentáció a www.nyekladhaza.hu honlapon vagy személyesen ügyfélfogadási időben a jegyzői irodában tekinthető meg.

 

 

 

Nyékládháza, 2018. november 7.

 

 

 

 

Molnárné dr. Ducsai Dalma jegyző távollétében:

 

dr. Hollóné dr. Marcinkó Eszter sk.

aljegyző


Kapcsolódó dokumentumok:

2018-11-07 16:04


Vissza