Testületi ülés

     

     NYÉKLÁDHÁZA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2017. november  hó  29-én (szerdán) 16,00 órakor

  ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

 Az ülés helye: Városháza tanácskozó termeN a p i r e n d :

 

1./ Javaslat a Humán Bizottság nem képviselő tagjának megválasztására

2./ Tájékoztató Nyékládháza Város Önkormányzata I-III.negyedéves gazdálkodásáról

3./Javaslat Nyékládháza város integrált településfejlesztési stratégiájának (ITS) módosításának elfogadására

4./ Javaslat a közterület felügyelet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

5./ Javaslat a Dargay Attila Gyermekvarázs Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

6./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2016.(IV.01.) önkormányzati rendelet módosítására

7./Javaslat a szennyvízelvezető rendszerre vonatkozó víziközmű megállapodás jóváhagyására

8./ Javaslat a szennyvízcsatorna hálózat építéséhez befizetendő lakossági hozzájárulás

meghatározásáról szóló 72/1994. (IX.28.) sz. Képviselőtestületi határozat módosítására

9./ Javaslat Házi segítségnyújtás eszközbeszerzéséhez forrás biztosítására

10./ Javaslat a Gólem Tavi Napospart Egyesület kérelmének megtárgyalására

11./  Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok 2018. évi fordulójának elbírálására (zárt ülés)

 

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT TISZTELETTEL VÁR  A  KÉPVISELŐ-TESTÜLET.


2017-11-24 09:46


Vissza