Álláslehetőség

     

aljegyző munkakör betöltéséreNyékládházi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nyékládházi Polgármesteri Hivatal

aljegyző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3433 Nyékládháza, Vasút u. 16.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 81.§-ában és egyéb jogszabályban előírt jegyzői feladatok helyettesítéséhez kapcsolódó, valamint a jegyző által meghatározott feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
 • Legalább kétévi közigazgatási gyakorlat,
 • Jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Önkormányzatnál szerzett legalább 5 éves szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint megadott formátumban.
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata.
 • Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § alapján (vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte).
 • A munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképzelések megfogalmazása.
 • A pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék, illetve abba beletekinthessenek.
 • Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó nyilatkozat.
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 87. § szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nyékládházi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3433 Nyékládháza, Vasút u. 16.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 372/2017., valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.
 • Személyesen: Nyékládházi Polgármesteri Hivatal, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3433 Nyékládháza, Vasút u. 16.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Nyékládháza Város polgármestere bírálja el. A polgármester fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól, 6 hónap próbaidővel.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:


2017-10-26 12:59


Vissza