TÁJÉKOZTATÁS!

     

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján Nyékládháza Város Önkományzata közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében – 2017. október 24-től december 15-ig terjedő időszakban ebösszeírást végez.Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.

Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy adatlapot ún. „Ebösszeíró adatlap 2017” kell kitölteni és azt (azokat) köteles az önkormányzathoz visszajuttatni.

Az adatlap kézzel és géppel is kitölthető, de az aláírás minden esetben elengedhetetlen feltétele a benyújtásnak!

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet benyújtani:

  •  személyesen: Nyékládházi Polgármesteri Hivatalban – ügyfélfogadási időben
  • postai úton: 3433 Nyékládháza, Vasút u. 16.

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2017. december 15. 12 óra

Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.

Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, bejelenteni (az eb elveszett, elhullott, más tulajdonoshoz került stb.)

Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, az az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) kormányrendelet alapján természetes személy esetén 30 000 forint, jogi személy és más gazdálkodó szervezet esetén 90 000 forint állatvédelmi bírsággal büntethető.

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:

 

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak mikrochippel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

 

A fentiekkel kapcsolatban köszönjük szíves megértésüket és együttműködésüket.

 

 

Molnárné dr. Ducsai Dalma

jegyző s.k.


Kapcsolódó dokumentumok:

2017-10-26 12:54


Vissza