Álláslehetőség

     

Igazgatási ügyintéző részére


Nyékládházi Polgármesteri Hivatal

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nyékládházi Polgármesteri Hivatal

igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helyeBorsod-Abaúj-Zemplén megye, 3433 Nyékládháza, Vasút utca 16.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (Ill. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. 1. számú melléklet 14. pontjában meghatározott Hatósági feladatkör, I. besorolási osztály, 24. pontjában meghatározott Koordinációs feladatkör I. besorolási osztályban.

Ellátandó feladatok:

Az államigazgatási és önkormányzati feladat- és hatáskörök gyakorlásában való közreműködés a jegyző által meghatározott módon. Kereskedelmi igazgatási eljárások lefolytatása. A Képviselő-testületi ülések, valamint bizottsági ülések szervezésében, azok előkészítésében, végrehajtásában való részvétel.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Igazgatási, hatósági feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú végzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
közigazgatási szervnél hasonló munkakörben eltöltött több éves gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 • anyakönyvi szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45/2012.(111.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz a végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. -a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatinak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpont ja:

A munkakör legkorábban 2017. november 02. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nyékládházi Polgármesteri Hivatal címére

történő megküldésével (3433 Nyékládháza, Vasút utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 355/2017 , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokról a Nyékládházi Polgármesteri Hivatal jegyzője, mint a kinevezés és munkáltatói jogok gyakorlója dönt. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.


2017-10-11 14:42


Vissza