Pályázati felhívás

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016.évi fordulójára Nyékládháza Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2015/2016. tanév II. és a 2016/2017. tanév I. félévére vonatkozóan.

Pályázók köre: A pályázatra az Önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben nappali tagozatos hallgatók, vagy 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló tanulók, akik 2016/2017. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben nappali tagozatos képzésben kívánnak részt venni.

A pályázat benyújtásának módja és határideje:

A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál (3433 Nyékládháza, Kossuth Lajos utca 60.) kell benyújtani.

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje legkésőbb:

2015. november 9.

A részletes pályázati feltételeket Nyékládháza Város Önkormányzat honlapján: http://nyekladhaza.hu/ lehet elérni, illetve megtekinthető és átvehető személyesen a Polgármesteri Hivatalban.

Melléklet letöltéséhez kattintson ide