Több mint 100 milliós korszerűsítés

A „Nyékládháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése” című, mintegy 129 milliós projekt támogatási szerződésének aláírására utazott Budapestre, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba október közepén Urbán Sándorné, városunk polgármestere, Surmann Antal alpolgármester és dr. Guba Zoltánné dr. Ducsai Dalma jegyző. A Kossuth Lajos Általános Iskola és a Városgondnokság épületét is érintő energetikai fejlesztés (hőszigetelés, nyílászárócsere) jelenleg is zajlik, a munkák az időjárás függvényében haladnak.

en1

Idősek Klubja 35. évfordulója

Megalapításának 35. évfordulóját ünnepelte október 26-án délután az Idősek Klubja. Az intézmény ellátottjai szeretetteli, családias hangulatban emlékeztek meg e jeles alkalomról: különleges produkciókkal, euritmia gyakorlattal és a saját alkotásaikból rendezett kiállítással lepték meg vendégeiket.

12600005

A történet 1980-ban kezdődött, az idősek napján, október 2-án. Ekkor döntött úgy, az akkori Nagyközségi Tanács, hogy megalapítja az Öregek Napközi Otthonát (ÖNO). A község korabeli vezetői nem törvényi rendeletként tették ezt, hanem előre látva az időben, egyszerűen felismerték annak fontosságát, hogy az idős embereket segíteni kell abban, hogy a nyugdíjas éveiket is aktívan, kellemesen és szükség esetén gondozói segítséggel tölthessék.

12600020

Helyszínül az Egri-Szepessy kastélyt választották, ahová a napközin túl, az ÖNO-hoz csatolták még, a már korábban is működő házi gondozást és szociális étkeztetést is.

A napközibe akkoriban és most is leginkább a magányosság miatt jártak be az idősek, hogy hétköznapjaikat tartalmasan, közösségben, társakkal együtt töltsék.

ÖNO-t 2004-ben nevezték át Idősek Klubjává. Ma már 3000 fő fölötti lakosságszám esetén biztosítani kell az idősek nappali ellátását az önkormányzatoknak, a szociális étkeztetés pedig lakosságszámtól függetlenül is kötelező. Nyékládháza Város Önkormányzata az állami normatíva mellett évente több millió forinttal támogatja az intézmény működését.

12600024

Az elmúlt csaknem 5 esztendő alatt történt a Klub életében az egyik legnagyobb változás, az új épületbe költözés. A korábban óvodaként működő épületet korszerű, minden igényt kielégítő működésnek megfeleltetve alakították át, újították fel az Idősek Klubja számára. Ezt egy európai uniós pályázat és jelentős önkormányzati támogatás, összesen 73 millió forint tette lehetővé. Az új épületben minden maximálisan rendelkezésünkre áll. A legideálisabb szociális intézményi feltételek is adottak, illetve 21. századi technika áll rendelkezésre.

Jelentős változások történtek a szakmai munkában is. Ezt a folyamatosan megújuló törvényi rendelkezések is megkövetelték, de sok szakmai szempontból is fontos újítást vezettek be a szolgáltatás tökéletességének, gördülékenységének, tartalmi sokszínűségnek, a közösség életében betöltött hangsúlyának megfelelően.

A klubba érkezőket a hivatalosan nappali ellátásnak nevezett szolgáltatás keretein belül, minden nap tudatosan megtervezett foglalkozással várják. A tervezésnél mindenekelőtt az időskori életkori sajátosságokat, képességeket és szükségleteket veszik figyelembe a szakemberek.

12600021

A klub tagjairól egyéni gondozási terv készül, ami alapját jelenti a személyre szabott egészségi, mentális és fizikai gondozásnak. Rendszeres a testsúly- és vérnyomásmérés, mosási, tisztálkodási lehetőséget biztosítunk. Gyakori, szinte majd mindennapos a kapcsolatunk a házi orvosokkal és a rendelő dolgozóival. Gyógyszert íratnak és váltanak ki, de a Klub munkatársai megszervezik azt is, hogy tagjaik különböző szakrendelésekre is eljuthassanak.

Délelőttönként különböző szabadidős tevékenységekről gondoskodnak. Ezek között kézműveskedés, felolvasás, játék, mozgás: torna, séta, valamint terápiás tevékenységek: festés, euritmia… szerepelnek.

Azokra is gondol a Klub, akik a hozzátartozóikat gyászolják: a napokban harmadik alkalommal indítják gyászfeldolgozó csoportjukat. Itt a klub tagjain kívül Nyékládháza lakosait is szeretettel látják kétheti rendszerességgel, hétfő délutánonként, hogy az országban még igen kevés helyen működő módon segítsék az embereket fájdalmas gyászukban.